inspektor ds. nadzorowania i ochrony Obszarów Natura 2000 - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor ds. nadzorowania i ochrony Obszarów Natura 2000
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2016-06-30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 250,00 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  inspektor do spraw nadzorowania i ochrony obszarów Natura 2000  w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000;
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem deklaracji (zaświadczeń, oświadczeń) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • realizacja zadań związanych z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami;
 • współpraca przy opracowaniu projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000;
 • współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000;
 • współpraca przy opracowaniu cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

- praca biurowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie;
- praca w pokoju 2-osobowym usytuowanym na III piętrze;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windę.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane w zakresie biologii, geografii, ochrony środowiska, leśnictwa lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody;
  • znajomość k.p.a

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane w zakresie biologii, geografii, ochrony środowiska, leśnictwa lub pokrewne;
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
 • kreatywność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia, poszukiwania informacji;
 • odpowiedzialność i terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Inne informacje:
-dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy: inspektor ds. nadzorowania i ochrony obszarów Natura 2000";
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail - telefonicznie;
- niewykorzystane oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 2 250,00 zł;
- urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych;
- dodatkowe informacje pod nr tel. 77/ 452 62 54

- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Wyniki naboru

Pan Grzegorz Łazarski, zam. Kraków

Kandydatem rezerwowym jest Pani Agata Cieśliczka

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 503

Data wytworzenia: 2016-06-23 15:04:20
Data publikacji: 2016-06-23 15:04:40
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 10:50:21

Historia zmian artykułu:
2016-11-29 10:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.