inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca na zastępstwo) - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca na zastępstwo)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-05-31
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (praca na zastępstwo)

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole


WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Tworzenie Systemu Informacji Przyrodniczej w GIS w celu usprawnienia pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz udziału w procesie tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu obszary chronione i siedliska przyrodniczo jednorodne w ramach realizacji wytycznych Dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących stanu przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych oraz prowadzenie rejestru form ochrony przyrody.
 • Wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub ich zmian.
 •  Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem deklaracji (zaświadczenia, oświadczenia) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć  realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej tj. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
 • Przygotowywanie niezbędnych informacji na potrzeby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie przyrodniczej bazy danych.
 • Współpraca w realizacji zadań związanych z ochroną przyrody w celu określenia (uzgodnienia) warunków przyrodniczych do decyzji środowiskowych, m.in. dla przedsięwzięć  realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej tj. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, gospodarki przestrzennej, leśnictwa
 • znajomość  pakietu MS Office
 • umiejętność  pracy z systemami GIS
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska
 • znajomość kpa
 • ogólna wiedza przyrodnicza
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, gospodarki przestrzennej, leśnictwa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy staż pracy w administracji , praca z systemami GIS

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45-349 Opole
  lub osobiście w sekretariacie, III piętro, pokój 4.31A
  z dopiskiem: "Oferta pracy - inspektor w WPN"

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

NIE WYBRANO NAJLEPSZEGO KANDYDATA.  NABÓR POZOSTAŁ NIEROZSTRZYGNIĘTY.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 366

Data wytworzenia: 2017-05-25 07:40:11
Data publikacji: 2017-05-25 07:40:25
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 14:27:31

Historia zmian artykułu:
2017-06-09 14:27:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.