nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony gatunkowej w WPN - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony gatunkowej w WPN
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-02-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

~~Ogłoszenie nr: 166504
Data ukazania się ogłoszenia: 31 stycznia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
• poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty do spraw ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
• ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
Miejsce wykonywania pracy:   Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• : Prowadzenie spraw związanych z zezwalaniem na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
• Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych, wymienionych w stosownych rozporządzeniach o ochronie gatunkowej roślin, grzybów, zwierząt oraz prowadzenie rejestru tych miejsc
• Dokonywanie oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez bobry, a także ustalanie wysokości odszkodowania
• Uzgadnianie zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli
• Opracowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zezwalających, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego
• Przygotowanie projektów zezwoleń na posiadanie i przetrzymywanie oraz sprowadzanie z zagranicy zwierząt niebezpiecznych zaliczanych do kategorii II
• Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem do muzeum lub placówki naukowej odkrytych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt cennych dla nauki
• Przygotowywanie projektów zezwoleń na czynności w strefach ochrony ostoi oraz stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca związana z częstymi wyjazdami służbowymi w tereny leśny, łąki, pola, nieużytki
- kierowanie samochodem służbowym
- częsty kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w pokoju biurowym 2 osobowym, w budynku znajduje się winda, oświetlenie naturalne i sztuczne


Inne
Podczas pracy w terenie istniej niebezpieczeństwo pogryzienia przez kleszcze. Pracodawca zapewnia szczepienia oraz odzież ochronną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska
• pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o ochronie przyrody
o ogólna wiedza przyrodnicza
o umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
o prawo jazdy kat. B
o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
o umiejętność obsługi komputera
wymagania dodatkowe
• umiejętność pracy z systemami GIS
• znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego
• znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie zawodowe
Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
05-02-2015
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
lub osobiście w sekretariacie pok. 4.31A (III piętro)
z dopiskiem:"oferta pracy - specjalista ds. ochrony gatunkowej"
Inne informacje:

-lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.rdos.gov.pl w zakładce praca oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu (III piętro)
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail, telefonicznie
- niewykorzystane oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone
- dodatkowe informacje pod nr tel 77 45 26 254

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymogi formalne
na stanowisko specjalisty ds. ochrony gatunkowej
 
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

w związku z ogłoszeniem nr 166504 z dnia 31.01.2015r


1. Zapotoczna Aleksandra,  zam. Opole -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 9:00
2. Dacko Michał,  zam. Kluczbork -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 9:15
3. Fałendysz Ewa,  zam. Iława -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 9:30
4. Michel Paweł, zam.  Frączków -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 9:45
5. Szala Monika,  zam, Kędzierzyn-Koźle -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 10:00
6. Mielczarek Małgorzata,  zam. Sanok -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 10:15
7. Moskwiński Tadeusz,  zam. Michałowice 10 -  rozmowa kwailifkacyjna o godz. 10:30

 


Informuję, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 12 lutego 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, III piętro, sekretariat pok. nr 4.31A

 

Wyniki naboru

~~           Opole, dnia 12 lutego 2015 r.


Informacja o wyniku naboru
na stanowisko specjalisty ds. ochrony gatunkowej
 
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

w związku z ogłoszeniem nr 166504 z dnia 31.01.2015r


Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:
Pani Monika SZALA , zam. Kędzierzyn - Koźle

 

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 1077

Data wytworzenia: 2015-02-04 14:08:41
Data publikacji: 2015-02-04 14:08:53
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 12:44:04

Historia zmian artykułu:
2017-06-14 12:44:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, v3
2016-11-29 11:08:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 11
2016-11-29 11:03:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 9
2016-11-29 11:00:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 9
2016-11-29 10:56:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 8
2016-11-29 10:53:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 7
2015-09-15 11:18:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-02-25 08:58:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2222
2015-02-12 14:49:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 12
2015-02-12 14:48:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 1111

© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.