Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-09-26
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaNaczelnik Wydziału
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 15239 z dnia 14 września 2017 r.
Termin składania ofert do  26 września 2017

WYMIAR ETATU 1
STANOWISKO 1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz
w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ
- Koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych z różnych źródeł, w tym środków z budżety UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- Nadzór nad polityką personalną w celu zapewnienia sprawnej realizacji statutowych zadań Urzędu, w tym nadzór nad realizacją zadań związanych ze stosunkiem pracy pracowników RDOŚ oraz podnoszeniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
- Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu, procesem zamówień publicznych w oparciu o informację z innych komórek organizacyjnych Urzędu. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w obiektach Regionalnej Dyrekcji oraz uczestnictwo w okresowej inwentaryzacji majątku.
- Koordynowanie sporządzania regulaminów, zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w RDOŚ.
- Koordynowanie opracowywania projektów umów cywilno-prawnych i prowadzenie w tym zakresie rejestru.
- Weryfikacja pod względem merytorycznym zakupów dokonywanych w jednostce.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe
- doświadczenie zawodowe: 4 lata w obszarze związanym z organizacją administracji publicznej
- znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych , w tym pochodzących z budżetu UE;
- znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych;
- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
- znajomość przepisów podatkowych i zamówień publicznych;
- znajomość ustawy o służbie cywilnej;
-posiadanie obywatelstwa polskiego;
-korzystanie z pełni praw publicznych;
-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;


WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja
doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 26 września 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
lub osobiście: sekretariat III piętro pok.4.31 A
z dopiskiem: nabór na stanowisko "Naczelnik WOF"
I

NNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

Wyniki naboru

 

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko  Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego

w związku z ogłoszeniem o naborze nr 15239 z dnia 14 września 2017 r.

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Pani Lidia Musiał, zam. Ozimek

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 440

Data wytworzenia: 2017-09-14 13:13:46
Data publikacji: 2017-09-14 13:14:00
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 15:12:18

Historia zmian artykułu:
2017-10-23 15:12:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.