Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 814

Data wytworzenia: 2015-10-07 14:34:51
Data publikacji: 2015-10-07 14:34:55
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-12-10 10:18:22

Historia zmian artykułu:
2015-12-10 10:18:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, v
2015-10-07 14:39:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 3
2015-10-07 14:38:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki