Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Polityka prywatności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 1340

Data wytworzenia: 2015-12-04 15:13:10
Data publikacji: 2015-12-04 15:13:12
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 13:24:58

Historia zmian artykułu:
2015-12-08 13:24:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 3
2015-12-08 08:00:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, dodano plik
2015-12-08 07:59:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki