Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Poradnik klienta

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 1001

Data wytworzenia: 2015-12-08 11:16:44
Data publikacji: 2015-12-08 11:16:47
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 13:22:53

Historia zmian artykułu:
2015-12-08 13:22:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-12-08 13:18:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-12-08 13:18:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-12-08 13:16:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 3
2015-12-08 13:16:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 3
2015-12-08 13:15:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-12-08 13:14:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 1
2015-12-08 13:12:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 3
2015-12-08 13:09:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-12-08 13:07:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, v
2015-12-08 13:05:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 1
2015-12-08 13:04:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-12-08 13:03:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 1
2015-12-08 11:58:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, v1
2015-12-08 11:35:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, v3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki