Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Ekspertyzę przyrodniczą siedlisk i gatunków na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH 160005
Status zamówieniaOgłoszenie
Tryb zamówieniatryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert2015-04-23
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniausługi
Jednostka (zamawiający)Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Typ przetargunie dotyczy
Rodzaje przetargubrak
Nazwa organizatoraRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://opole.rdos.gov.pl/
NIP organizatora7542954917
CPV90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym; 90712000-1 Planowanie środowiska naturalnego; 90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
Numer przetargu i/lub jego pozycjaWOF.261.15.2015
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 5333

Data wytworzenia: 2015-04-16 08:42:46
Data publikacji: 2015-04-16 08:42:51
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-04-16 08:42:51

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki