Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz hydrologicznych siedlisk przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008
Status zamówieniaOgłoszenie
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2015-05-12
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Typ przetarguNie dotyczy
Rodzaje przetarguNie dotyczy
Nazwa organizatoraRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://opole.rdos.gov.pl/
NIP organizatora7542954917
CPV71351900-2 usługi geologiczne, oceanologiczne i hydrologiczne; 90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym; 90711500-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
Numer przetargu i/lub jego pozycjaWOF.261.18.2015
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 5665

Data wytworzenia: 2015-05-04 14:29:42
Data publikacji: 2015-05-04 14:29:46
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-05-04 14:29:46

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki