specjalista ds. nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu POIiŚ - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
specjalista ds. nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu POIiŚ
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2017-08-08
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłoszenie o naborze

nr 13518 z dnia 28 lipca 2017 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 08 sierpnia 2017 r.

 

WYMIAR ETATU – 1

STANOWISKA - 2

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:  SPECJALISTA DO SPRAW NADZORU PRZYRODNICZEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "OCHRONA IN SITU WYBRANYCH SIEDLISK I GATUNKÓW W OPOLSKICH OBSZARACH NATURA 2000" współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66

45-512 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.

Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad zadaniami w Projekcie;

Współuczestnictwo w sprawach związanych ze zlecaniem wykonawcom zadań przewidzianych do wykonania w Projekcie;

Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zezwoleń na wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie;

Prowadzenie spraw związanych z promocją i informacją o Projekcie, a w szczególności przygotowanie pod względem oprawy merytorycznej konferencji przewidzianej w Projekcie;

Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rolnikami, w celu uzyskania ich akceptacji na odtworzenie zdegradowanych łąk i zapewnienia trwałości tych działań;

Uczestnictwo w procesie zakupów specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do realizacji Projektu;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, biologii lub pokrewne;

doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony  przyrody

specjalistyczna wiedza przyrodnicza, w tym: umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie oraz znajomość sposobów ochrony;

podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych;

znajomość pakietu MS Office;

umiejętność obsługi GPS;

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

prawo jazdy kat. B

umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;

odpowiedzialność i terminowość; odporność na stres;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w realizacji projektów o charakterze zbliżonym do realizowanego na proponowanym stanowisku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia  08 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

lub osobiście w siedzibie RDOŚ w Opolu, (III piętro, sekretariat pok.4,31A)

z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu POIiŚ

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 465

Data wytworzenia: 2017-07-28 08:41:28
Data publikacji: 2017-07-28 08:41:33
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 08:41:33

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.