Usługa polegająca na usuwaniu tawuły kutnerowatej i trzciny pospolitej, zagrażających torfowisku w granicachobszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 20.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy infrastruktury turystycznej na stanowisku muraw w Górze Św. Anny - w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 491

Data wytworzenia: 2017-11-28 14:18:44
Data publikacji: 2017-11-28 14:20:00
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 14:28:34

Działania w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny (ręczne usuwanie gatunków zielnych z wychodni skalnych, przeciwdziałanie zacienieniu).

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 534

Data wytworzenia: 2017-08-07 13:17:38
Data publikacji: 2017-08-07 13:17:42
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 13:17:42

Działania w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą - wykonanie ekspertyzy dot. określenia metody wprowadzenia rośliny żywicielskiej (krwiściągu lekarskiego i rdesta wężownika).

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 594

Data wytworzenia: 2017-07-13 10:56:34
Data publikacji: 2017-07-13 10:56:38
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 10:56:38

Wykonanie monitoringu stanu ochrony migrujących populacji ptaków w obszarach Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 i Zbiornik Otmuchowski PLB160003

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 1831

Data wytworzenia: 2015-06-25 10:34:49
Data publikacji: 2015-06-25 10:35:22
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 12:58:08

Wykonanie monitoringu stanu ochrony populacji gęsi zbożowej Anser fabalis i krzyżówki Anas platyrhynchos w obszarach Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 i Zbiornik Otmuchowski PLB160003

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 2069

Data wytworzenia: 2015-06-25 10:38:32
Data publikacji: 2015-06-25 10:38:37
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 12:56:39

Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 675

Data wytworzenia: 2017-06-05 15:27:19
Data publikacji: 2017-06-05 15:28:00
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:28:11

Usługa polegająca na ochronie siedliska 7230 w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi (wycięcie krzewów i podrostu drzew z powierzchni siedliska).

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 494

Data wytworzenia: 2017-05-13 13:51:13
Data publikacji: 2017-05-13 14:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-05-13 14:04:39

Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, w latach 2017-2019 (w tym: usuwanie rdestowców na potrzeby ochrony siedlisk *91F0 i 91E0 w obszarach Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, Przyłęk nad Białą Głuchołaską i Żywocickie Łęgi, na okres 1 go roku – 2017 r.)

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 603

Data wytworzenia: 2017-03-15 12:06:04
Data publikacji: 2017-03-15 12:05:00
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 12:09:06

Zamówienie publiczne nr WOF.261.12.57.2016 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przyrodniczych na potrzeby planów ochrony dla opolskich rezerwatów przyrody

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 597

Data wytworzenia: 2016-12-23 10:28:22
Data publikacji: 2016-12-23 10:28:00
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-02-15 12:18:25

Przetarg nieograniczony

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 6458

Data wytworzenia: 2015-04-09 11:59:21
Data publikacji: 2015-04-09 11:59:23
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 13:35:32

na usługę polegającą na wykonaniu zabiegów ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego.

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 5329

Data wytworzenia: 2015-05-22 11:47:06
Data publikacji: 2015-05-22 11:47:10
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-05-22 11:47:10

na usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz hydrologicznych siedlisk przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 4742

Data wytworzenia: 2015-05-22 10:38:20
Data publikacji: 2015-05-22 10:38:42
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-05-22 10:38:42

Usługa polegająca na wykonaniu monitoringu stanu ochrony siedlisk w obszarach Natura 2000

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 5749

Data wytworzenia: 2015-05-06 13:02:58
Data publikacji: 2015-05-06 13:03:01
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-05-06 13:03:01

Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz hydrologicznych siedlisk przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 5906

Data wytworzenia: 2015-05-04 14:29:42
Data publikacji: 2015-05-04 14:29:46
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-05-04 14:29:46

Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy pn. Określenie stanu zachowania siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 6261

Data wytworzenia: 2015-05-04 14:21:46
Data publikacji: 2015-05-04 14:23:00
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-05-04 14:24:11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Ekspertyzę przyrodniczą siedlisk i gatunków na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH 160005

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Kulon Marta
Liczba wyświetleń: 5636

Data wytworzenia: 2015-04-16 08:42:46
Data publikacji: 2015-04-16 08:42:51
Ostatnio aktualizował(a): Kulon Marta
Data ostatniej zmiany: 2015-04-16 08:42:51

Opracowanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody Prądy

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 1089

Data wytworzenia: 2015-04-09 11:53:37
Data publikacji: 2015-04-09 11:53:40
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-04-09 11:55:06

Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w Rezerwacie Przyrody Góra Gipsowa.

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 1038

Data wytworzenia: 2015-02-25 08:57:51
Data publikacji: 2015-02-25 08:57:55
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-02-25 09:02:04

Eliminacja robinii akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie.

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 1058

Data wytworzenia: 2015-01-24 10:54:46
Data publikacji: 2015-01-24 10:54:00
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-01-24 10:54:51

Monitoring stanu ochrony gatunków zwierząt w obszarach Natura 2000.

Wytworzył(a): Kulon Marta
Wprowadził(a): Kulon Marta
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 1200

Data wytworzenia: 2015-01-09 12:31:33
Data publikacji: 2015-01-24 10:46:22
Ostatnio aktualizował(a): Musiał Lidia
Data ostatniej zmiany: 2015-01-24 10:47:30

Wytworzył(a): Spychalska Magdalena
Wprowadził(a): Spychalska Magdalena
Opublikował(a): Spychalska Magdalena
Liczba wyświetleń: 530

Data wytworzenia: 2017-06-22 11:18:48
Data publikacji: 2017-05-27 09:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Spychalska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 11:19:49

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.